Normale week

Aankomende week wordt het gelukkig weer een normale week. Al die feestdagen zijn leuk, maar zorgen ervoor dat ik niet lekker in mijn werkritme kom. Het is daarbij lastig om werk gedaan te krijgen. Veel mensen zijn niet bereikbaar of werken net niet op die dagen dat ik er juist wel ben. Volgende week nog wel het lange Pinksterweekend en dan is alles weer ‘back to normal’. Helaas zullen dan ook  de files wederkeren..

Aankomende week wordt een leuke week. Morgen (maandag) weer een sessie over het Strategisch kader van Jelmer. Met de eigenaren van Jelmer ga ik dieper in op de imagoversterkende doelstelling van Jelmer. Ik heb hier een aantal kritische vragen over gesteld en morgen gaan we deze hopelijk gezamenlijk beantwoorden. Dat is ‘my cup of tea’. Heerlijk! Later deze week op bezoek bij twee businesspartners en intern ga ik de Jelmer Caroussel presenteren. Dit is een tool die een van de trainees samen met mij heeft ontwikkeld om het plaatsen/bemiddelen van trainees te verbeteren. De Caroussel geeft goed inzicht in een aantal belangrijke variabelen en geeft seintjes aan de Talentmanagers zodat tijdig actie wordt ondernomen in het matchen van trainees bij businesspartners. Een leuke week dus in het vooruitzicht. En daarna staat er weer een lekker lang weekend op me te wachten..

Advertentie

Op pad!

Na een aantal weken vooral intern bezig te zijn geweest, is het tijd om de thuisbasis Vinkeveen wat vaker te verlaten. Deze week heb ik eerste afspraken gemaakt met business partners voor een kennismakingsgesprek. De reacties zijn zeer positief. Doel van het gesprek is de huidige samenwerking met Jelmer! te bespreken en te horen op welke punten de samenwerking mogelijk versterkt kan worden. Volgende week ga ik naar Gemeente Gouda en naar IBA, het advies- en ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Mocht je afvragen wat eigenlijk een business partner is.. Dit zijn organisaties die vanuit een partnership (= meerjarig committment) met Jelmer! werken aan het ontwikkelen van talent door het beschikbaar maken van traineeplaatsen en actief meewerken aan initiatieven om het imago van de civiele techniek te verbeteren. De business partners worden onderscheiden in de volgende drie categorieën:

  1. aannemers
  2. ingenieurs- en adviesbureaus
  3. overheid: rijksoverheid, provincies, gemeenten

De trainees van Jelmer! worden voor een termijn van één jaar bij een business partner geplaatst. Er wordt voor hen een aantrekkelijk ‘werkpakket’ samengesteld, passend bij de fase van hun traineeship. De trainees krijgen een persoonlijke mentor bij de business partner toegewezen die zorgt voor een goede begeleiding op de werkplek. De Talentmanager vanuit Jelmer! zorgt voor begeleiding & coaching over het gehele ontwikkeltraject.  De totale traineeschip van Jelmer! duurt drie jaar. Ieder talent werkt dus bij drie verschillende business partners en doet zo heel veel werkervaring op. De business partners krijgen ieder jaar de beschikbaarheid over één of meerdere getalenteerde trainees. Het klinkt cliche, maar het betreft hier dus echt een win-win situatie! 🙂